Telewizory polecane przez Netflix w roku 2019

Tylko niektóre modele wymienionych niżej marek spełniają kryteria i mogą być oznaczone logo „Telewizor polecany przez Netflix” w roku 2019. Lista będzie poszerzana o kolejne modele i marki, gdy tylko nowe urządzenia będą wprowadzane do sprzedaży i ogłaszane jako polecane.

Zobacz listę telewizorów polecanych przez Netflix w tym roku